Rejestracja marki w Chinach – kiedy zwrócić się o pomoc do eksperta?

Rejestracja marki w Chinach to pierwszy i najważniejszy obowiązek spoczywający zarówno na firmach importujących towary zza Wielkiego Muru, jak i eksporterach sprzedających swoje towary lub usługi na tamtejszym rynku. Zarejestrowanie znaku towarowego w chińskim urzędzie to formalność, którą należy wypełnić jeszcze przed faktycznym rozpoczęciem współpracy z partnerami z Chin. W tym celu warto zaangażować profesjonalnego pośrednika działającego lokalnie w Państwie Środka. Jak wygląda rejestracja marki w Chinach i dlaczego potrzebujesz w tym celu wsparcia doświadczonych ekspertów? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Rejestracja marki w Chinach – dlaczego powinieneś dopilnować tej kwestii?

Ochrona marki w Chinach to niezwykle ważna kwestia przede wszystkim dlatego, że w Państwie Środka obowiązuje w tym zakresie zasada pierwszeństwa – tzw. first-to-file. Oznacza to, że w Chinach prawo do zarejestrowania danego znaku towarowego przysługuje osobie, która zgłosiła go jako pierwsza. W związku z tym chiński urząd w pierwszej kolejności rozpatrzy wniosek o rejestrację od osoby, która wystosowała go najwcześniej. To daje natomiast szerokie pole do naruszeń, kusząc osoby działające w tzw. złej wierze, czyli rejestrujące znaki towarowe, nawet jeśli w pełni zdają sobie sprawę z tego, że nie są one ich własnością.

Natomiast rejestrując markę w Chinach odpowiednio wcześnie, właściciel znaku otrzymuje stosowny certyfikat wydany lokalnie przez China Trademark Office. Na mocy tego dokumentu dany podmiot staje się jednocześnie w świetle chińskiego prawa prawowitym właścicielem marki i może sprawować kontrolę nad dystrybucją towarów opatrzonych swoim logo. Co istotne, rejestracja marki w Państwie Środka trwa przez okres 10 lat od dnia rejestracji. Po upływie dekady firma może ponownie wnioskować o przedłużenie praw ochronnych do marki o kolejne 10 lat. W tym celu musi jednak złożyć stosowny wniosek co najmniej na sześć miesięcy przed końcem ważności posiadanego certyfikatu rejestracji.

Jak wygląda proces rejestracji marki w Chinach?

Rejestracja znaku towarowego w Chinach to proces, który trwa co najmniej kilka miesięcy. Właśnie z tego powodu każdy przedsiębiorca planujący rozpocząć współpracę z chińskimi partnerami powinien zająć się tą kwestią z odpowiednim wyprzedzeniem. Aby zarejestrować firmę w Chinach, w pierwszej kolejności należy skontaktować się z profesjonalnym pełnomocnikiem. Pośrednik ten dobierze bowiem prawidłowe klasy produktów lub usług zgłaszanych do ochrony, a następnie wystosuje odpowiedni wniosek, składając go bezpośrednio w chińskim Urzędzie Patentowym. Wsparcie pełnomocnika jest niezbędne do skutecznej rejestracji marki w Chinach – zagraniczny przedsiębiorca nie może bowiem złożyć takiego wniosku samodzielnie.

Jak wyglądają kolejne etapy rejestracji marki w Chinach? Standardową procedurę można przedstawić zgodnie z poniższym schematem:

  • po ok. 4 tygodniach od dnia złożenia wniosku o ochronę marki w Chinach urząd nadaje numer rejestracji właściwy dla danego znaku towarowego;
  • po kolejnych 3-4 miesiącach urząd wystosowuje wstępną decyzję w sprawie rejestracji znaku towarowego: albo wstępnie potwierdza akceptację wniosku i publikuje ją w ogólnodostępnych biuletynie, albo decyduje o odmowie (wówczas zgłaszający ma prawo do odwołania);
  • po upływie 3 miesięcy od wydania i opublikowania decyzji i braku skutecznego sprzeciwu urząd wydaje postanowienie o rejestracji marki w Chinach, a w ciągu 4 tygodni przedsiębiorca otrzyma także świadectwo rejestracji swojego znaku towarowego.

Warto dodać, że najprościej uzyskać ochronę marki w Chinach, składając wniosek bezpośrednio w Chinach, a nie za pośrednictwem instytucji międzynarodowej. Dzięki temu wniosek szybciej trafi do chińskiego urzędu i zostanie sprawniej rozpatrzony. Dlatego warto skorzystać z usług pośrednika, który zajmie się wszelkimi formalnościami i zapewni skuteczną ochronę Twojej marki za Wielkim Murem.

Pomoc eksperta będzie kluczowa również w sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec rejestracji marki w Chinach. Wówczas wymagane jest skompletowanie zasadnych w świetle chińskiego prawa dowodów, w czym pomoże doświadczony pośrednik. Jest to szczególnie ważne z uwagi na fakt, że w Chinach można zgłosić sprzeciw wobec rejestracji danego znaku tylko raz. Warto więc powierzyć to zadanie profesjonalistom.