Podatek od kupna samochodu w 2022. Sprawdź, co musisz wiedzieć!

Jak będą wyglądały podatki od kupna samochodu w 2022 roku? Czy nadchodzące zmiany są korzystne dla przyszłych nabywców aut?

Zakup samochodu a podatki

Kupno nowego samochodu jest zawsze dużym wydarzeniem, a także niemałą inwestycją. Jednak w całej ekscytacji związanej ze zmianą auta nie można zapomnieć o obowiązkach podatkowych wynikających z dokonania takiej transakcji. Chodzi tu o podatek od zakupu samochodu, określany także jako podatek od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek zapłaty takiego zobowiązania zachodzi między dwiema osobami prywatnymi, gdy żadna z nich nie prowadzi działalności gospodarczej. Jeżeli auto kupowane jest od komisu lub przedsiębiorstwa, nabywca jest zwolniony z opłaty podatku PCC – wówczas obowiązek ten spoczywa po stronie sprzedającego. Co ciekawe, opłata podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczy nie tylko samochodów, ale także innych dóbr, jak np. nieruchomości, pojazdów rolniczych czy sprzętu RTV.

Podatek od zakupu samochodu – co musisz wiedzieć?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych konieczność opłaty podatku dochodowego występuje w ciągu 6 miesięcy od jego nabycia. Warto zauważyć, że taka transakcja rozpatrywana jest jako uzyskany dochód, w związku z czym obowiązuje tu opodatkowanie według zasad ogólnych. Operację tę trzeba również wykazać w deklaracji PIT-36. Sam podatek od zakupu samochodu nie ma swojej stałej wartości – jest natomiast uzależniony od kwoty wpisanej w umowie kupna-sprzedaży. Podatek ten wynosi 2% wartości auta zapisanej w dokumencie. Od takiej opłaty zwolnione są jednak osoby, które kupiły pojazd za mniej niż 1000 zł.

Co ciekawe, jeżeli samochód został sprzedany w czasie krótszym niż 6 miesięcy od jego zakupu, poprzedni nabywca również musi zapłacić podatek. Wynika to z faktu, iż tak szybkie przekazanie własności pojazdu rozumiane jest jako uzyskanie przychodu. Warto w tym miejscu zauważyć, że okres sześciu miesięcy liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym umowa została sfinalizowana. Dochód uzyskany w ten sposób należy wpisać w formularz PIT-36 w tabeli „Dochody i straty”, kwotę natomiast wpisuje się w „Innych źródłach”. Samemu opodatkowaniu podlega nie cała kwota sprzedaży, ale różnica między ceną zakupu i późniejszej sprzedaży pojazdu. Wysokość podatku zależy od ogólnej skali podatkowej i wynosi 17% lub 32%. Zeznanie trzeba złożyć nawet w sytuacji, gdy przy sprzedaży została poniesiona strata.

Wykup prywatny a podatek od zakupu samochodu

Wykup prywatny polega na wykupie samochodu użytkowanego w ramach umowy leasingowej przez osoby fizyczne prowadzące działalność lub wspólników w spółce cywilnej. Do końca roku nie ma znaczenia, czy faktura wystawiona jest na osobę prywatną, czy też na osoby fizyczne. Wraz z rozpoczęciem 2022 roku w tej kwestii zachodzą jednak istotne zmiany. Otóż przedsiębiorca, który wykupi auto i przeniesie je do majątku prywatnego, będzie tym samym zobowiązany do zapłaty zarówno podatku VAT, jak i podatku dochodowego.

Zmiany dotyczą obu rodzajów opłat. Do tej pory podatek VAT płacony był od kwoty ostatniej raty, czyli w praktyce 1% realnej wartości samochodu. Zgodnie z nowymi przepisami podatek VAT będzie płacony już od faktycznej wartości pojazdu, co w rezultacie prowadzi do wzrostu opodatkowania pojazdów wprowadzanych do majątku prywatnego. Odnośnie do podatku dochodowego, dotychczas leasingobiorcy mogli wprowadzić auto do majątku prywatnego po zakończeniu leasingu, by następnie sprzedać je po pół roku użytkowania bez obowiązku płatności podatku dochodowego. Obecnie okres ten zostanie wydłużony aż do 6 lat. W przypadku wcześniejszej sprzedaży konieczne będzie pokrycie podatku od wartości pojazdu.

Źródła:

  1. https://ksiegowosc.infor.pl/obrot-gospodarczy/finanse-i-inwestycje/5375479,Wykup-samochodu-z-leasingu-zmiany-od-2022-roku.html
  2. https://www.fmleasing.pl/aktualnosci/koniec-wykup-prywatny
  3. https://www.pit.pl/aktualnosci/trudniejszy-wykup-prywatny-samochodu-leasingowanego-w-dzialalnosci-gospodarczej-od-2022-r-1006054
  4. https://businessinsider.com.pl/poradnik-finansowy/podatek-od-sprzedazy-samochodu-zasady-wysokosc-przepisy/6ty2qfp