Kiedy wymagane jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenia przysięgłego mogą potrzebować dosłownie wszyscy – zarówno osoby fizyczne, jak również przedsiębiorstwa i instytucje. Jedynym ważnym kryterium wyboru tłumaczenia przysięgłego jest oficjalny charakter dokumentu i związana z tym konieczność uzyskania formalnego uwierzytelnienia przekładu.

Kiedy wymagane jest tłumaczenie przysięgłe pisemne?

Tłumaczenie przysięgłe pisemne musi być zastosowane w wypadku przekładu dokumentów, które mają moc prawną i muszą ją zachować nawet po przekładzie. Są to więc wszelkie pisma przygotowywane dla sądu, policji, prokuratury, urzędu stanu cywilnego, urzędu miasta, urzędu skarbowego, pracodawcy, pracownika, kontrahenta, banku lub ubezpieczyciela. 

W wypadku osób fizycznych są to m.in.:

 • dokumenty tożsamości,
 • akty cywilne – urodzenia, zawarcia związku małżeńskiego czy zgonu,
 • akty notarialne, 
 • zaświadczenia o niekaralności, 
 • polisy ubezpieczeniowe, 
 • prawa jazdy,
 • karty pojazdów, 
 • dowody rejestracyjne pojazdów,
 • certyfikaty, świadectwa i dyplomy poświadczające kwalifikacje zawodowe,
 • dokumenty medyczne takie jak wyniki badań, zwolnienia i zaświadczenia lekarskie.

W wypadku firm i instytucji są to np.:

 • umowy,
 • oferty,
 • faktury,
 • dokumenty przetargowe,
 • pełnomocnictwa, 
 • odpisy z KRS i CEiDG, 
 • zaświadczenia o nadaniu numerów REGON i VAT UE,
 • wyroki sądowe,
 • zaświadczenia z ZUS, 
 • zaświadczenia i opinie z urzędu skarbowego.

Innego rodzaju dokumenty nie muszą być przekładane przez tłumaczy przysięgłych. Tłumaczenie zwykłe w zupełności wystarczy w wypadku np. materiałów na użytek prywatny, artykułów (również naukowych), tekstów biznesowych czy treści marketingowych. 

Kiedy wymagane jest tłumaczenie przysięgłe ustne?

Choć tłumaczenia przysięgłe zazwyczaj przybierają formę pisemną, to w pewnych okolicznościach konieczny jest przekład ustny uwierzytelniony, który kończy się złożeniem przez tłumacza przysięgłego podpisu na dokumentach urzędowych. Dotyczy to komunikacji ustnej z osobą nieposługującą się danym językiem podczas dokonywania czynności pociągających za sobą skutki prawne. 

Oto kilka tego typu sytuacji:

 • zawieranie związku małżeńskiego,
 • odczytywanie aktu notarialnego,
 • składanie zeznań lub wyjaśnień,
 • zdawanie egzaminu na prawo jazdy,
 • udział w zgromadzeniu akcjonariuszy.

W biurze tłumaczeń Itamar Group jesteśmy w stanie zrealizować niemal każdy rodzaj przekładów uwierzytelnionych – pisemnych i ustnych, w około 40 językach, z dowolnej branży i dziedziny. W naszym portfolio mamy tysiące zrealizowanych tłumaczeń przysięgłych dla klientów indywidualnych, firm z segmentu MŚP, korporacji międzynarodowych, organizacji non-profit i instytucji publicznych. Zapraszamy do kontaktu, aby uzyskać wycenę – bezpłatną, online i bez żadnych zobowiązań!