Jak działa lokata na nowe środki?

Lokata na nowe środki to specyficzny rodzaj lokaty bankowej. W artykule wyjaśnimy, jak działa w praktyce. Podpowiemy również, dlaczego warto po ją założyć.

Chcesz oszczędzać w bezpieczny sposób, bez ryzyka utraty kapitału? Zależy Ci na tym, aby już na starcie poznać kwotę wypracowanych za kilka czy kilkanaście miesięcy zysków? Załóż lokatę bankową, która pomoże Ci ochronić kapitał przed zgubnym wpływem inflacji i sprawi, że Twoje pieniądze będą same na siebie zarabiać.

Jak działa lokata?
Lokata to depozyt terminowy składany w instytucji finansowej: banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Jeśli umieścisz oszczędności na lokacie, instytucja finansowa będzie nimi obracać. W zamian za możliwość dysponowania Twoim kapitałem wypłaci zysk w postaci odsetek. W zależności od okresu trwania umowy lokata może przybierać formę krótkoterminową (do 12 miesięcy) lub długoterminową (powyżej 12 miesięcy). Szczególnym rodzajem lokaty bankowej jest lokata na nowe środki. Jak działa i dlaczego warto ją założyć?

Lokata na nowe środki – co to znaczy?
Lokata na nowe środki to lokata, na której — zgodnie z jej nazwą — możesz umieścić wyłącznie nowe środki finansowe. Co w praktyce oznacza to określenie? Każda instytucja finansowa oferująca takie produkty stosuje własną definicję tego pojęcia. Mówiąc w sporym uproszczeniu, za nowe środki finansowe można uznać te, które stanowią nadwyżkę w stosunku do środków umieszczonych na rachunkach (osobistych i oszczędnościowych) lub depozytach w danej instytucji finansowej.

Dlaczego warto założyć lokatę na nowe środki?
Oto 4 powody, dla których warto założyć lokatę na nowe środki.

1. Podwyższone oprocentowanie. Aby zachęcić klientów do zdeponowania kolejnej puli kapitału, w ramach lokat na nowe środki instytucje finansowe oferują z reguły atrakcyjne, podwyższone oprocentowanie. Na lokacie na nowe środki masz więc szansę zarobić więcej niż na standardowym depozycie.
2. Ochrona zgromadzonych środków. Zgromadzone na lokacie na nowe środki pieniądze do równowartości 100 000 euro chroni Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W przypadku niewypłacalności lub bankructwa instytucji finansowej odzyskasz cały zdeponowany kapitał.
3. Stałe oprocentowanie. Większość lokat na nowe środki to lokaty ze stałym oprocentowaniem. Dzięki temu już w momencie zakładania depozytu precyzyjnie wyliczysz, ile zysku przyniosą oszczędności za kilka czy kilkanaście miesięcy.
4. Wygodne opcje założenia. Lokatę na nowe środki możesz założyć tak, jak lubisz: w oddziale, przez internet lub telefon.

Jak wybrać najlepszą lokatę na nowe środki?
Lokata na nowe środki jest popularnym produktem finansowym oferowanym przez wiele instytucji finansowych. Aby maksymalnie wykorzystać jej potencjał, przed wyborem tej jedynej porównaj poszczególne propozycje, zwracając uwagę przede wszystkim na:

  • Oprocentowanie lokaty na nowe środki powinno być najważniejszym kryterium wyboru tej jedynej. Im wyższe odsetki, tym wyższy zysk;
  • długość trwania okresu lokacyjnego. Lokaty na nowe środki to lokaty trwające z reguły od 3 do 12 miesięcy. Wybór optymalnego dla siebie okresu jest szczególnie ważny z uwagi na fakt, że przez całą długość umowy Twój kapitał będzie zamrożony. Choć będziesz mógł zakończyć umowę wcześniej i odzyskać swoje pieniądze, taka decyzja nie będzie korzystna finansowo. Zakończenie lokaty na nowe środki skutkuje bowiem utratą wszystkich lub zdecydowanej większości wypracowanych zysków;
  • możliwą do zdeponowania kwotę. Wszystkie instytucje finansowe wskazują dolny i górny limit kwot, jakie możesz zdeponować na lokacie. Weryfikacja tego parametru będzie więc szczególnie ważna, jeśli masz do dyspozycji jedynie niewielką (np. kilkaset złotych) lub bardzo dużą (np. kilkaset tysięcy złotych) kwotę;
  • możliwość założenia lokaty w preferowany przez Ciebie sposób, np. przez internet.


Na skutek podwyżek stóp procentowych wzrosły nie tylko raty kredytów, ale także oprocentowanie depozytów. Jeśli kiedykolwiek rozważałeś zdeponowanie oszczędności na lokacie, to najlepszy moment, aby wreszcie to zrobić.

Źródło:

https://najlepszelokaty.pl/lokata-na-nowe-srodki